Fónod Zoltán – Kisebbségben…

Nincs a világnak olyan része, ahol az etnikai, nemzetiségi, vallási közösségek gondjaival, problémáival ne találkoznánk. A nemzetközi jog a második világháború után – érthetetlen módon – nem foglalkozott a kisebbségi kérdéssel. Ebben nemcsak a...

Fónod Zoltán – Öt­ven­ év…

„Ha az em­ber va­la­hol él, és er­re azért van esély, ak­kor nem mond­hat­ja: VA­LA­HOL SZÉP. Olyan len­ne ez, mint­ha azt mon­da­ná: A FE­LE­SÉ­GEM SZÉP… Sze­ren­csé­re ez nem gyak­ran jut az ész­be: az em­ber itt él, és nem tu­ris­ta. A...