Biopoétika — Az Irodalmi Szemle októberi száma (tartalom)

Biopoétika — Az Irodalmi Szemle októberi száma (tartalom)

 

3 Tőzsér Árpád: A Mindenség nyálkás törzsén; Europé földje. Nem-versek Európa múltjáról-jelenéről (versek)

11 Peter Balko: Akkor, Lošoncon (regényrészlet, Mészáros Tünde fordítása)

24 Koós István: Az én mint önmaga ellentéte. A személyiség és környezet paradoxonjai Jókainál (tanulmány)

41 Galda Gábor Attila: Idén nem lesz hóesés (vers)

42 Uraky Noémi: (h)Ars poetica (vers)

43 Németh Béres Csilla: Mielőtt (próza)

46 Kántor Zsolt: Hérakleitosz és Empedoklész sétál; A szekvencia megakasztása; A mámor szeplőtelen szabadsága; Empíriokriticizmus (versek)

51 Nagy Hajnal Csilla: Szeptember. Nyelved helyén a szavak (próza)

 

BIOPOÉTIKA

54 Sirokai Mátyás: Vissza; A természeti; Zöld tér (versek)

56 Tóth Kinga: nyelőcetli (vers)

57 Tóth Réka Ágnes: Már; In perpetuum (versek)

61 Csehy Zoltán: Az anya mint növény. Juhász Ferenc anyaverseinek botanikája (tanulmány)

71 Vigh Levente: Archivált tájak Oravecz Imre Távozó fa című kötetében (tanulmány)

83 Gregor Lilla: / A törtvonal Tóth Kinga Írmag / Offspring című művében (tanulmány)

 

91 Ács-Győrfi Anna: A beszélő ember színháza. Bogusław Schaeffer Színpadi kompozíciók című művéről (kritika)

96 Szerzőink

A lapszámot Burián Norbert munkái illusztrálják.