Nádor Zoltán: A másság és az identitás politikai következményei a fantasykben és a történelmi regényekben. Bánki Éva Fordított idő című regénye kapcsán (tanulmány)

Az európai realista elbeszélések számos módon hangsúlyozhatják az általuk ábrázolt világ megismerhetőségét. Már az állandó, egymástól jól megkülönböztethető tulajdonnevek is a szereplők hasonló státuszát érzékeltetik, megerősítve az olvasóban...