Farkas Zsolt: Minimál Hazai

Hazai Attila írásairól
ELBESZÉLŐI REFLEKTÁLATLANSÁG MINT AZ OLVASÓI REFLEXIÓK PROVOKÁCIÓJA
A minimalizmussal foglalkozó fejtegetésekben egyszerre hangsúlyozzák az elbeszélés redukált és erősen kihagyásos jellegét...

Kutszegi Csaba: Verslábakon táncoló

Bozsik Yvette Préda című koreográfiája kapcsán az első felmerülő kérdés az, hogy hogyan ihlethet meg egy XV. századi vers egy kortárstánc-előadást. Erre a kérdésre még a sokat látott (tánc)színházlátogatók, sőt, még a hivatásos nézők (mint...

Bataille, Georges: A kínszenvedés

Az isteni dolgok olyannyira átláthatóak, hogy még sötét szándéktól indíttatva is a nevetés megvilágított mélyébe csúszunk.
Az én életem érzéki tapasztalaton alapul, nem pedig logikus magyarázaton. Az isteniről olyan őrült tapasztalatom...