Szeles Annamária – Születések

1. Ábel
Húszéves voltam azon a nyáron, amikor először írtam róla a naplómba. Úgy képzeltem, hogy szőke lesz, és kékszemű, és Ábelnek fogják hívni. Mivel a gyakorlati dolgokban mondhatni döntésképtelen voltam, azt kívántam, hogy...

Pénzes Tímea versei

Esővers
zúg az eső, felhőkből csurran,
fröccsen utcára, ablaküvegre,
derékig állok félig kimondott,
édesbús szavakban
és befejezetlen ölelésekben,
egyre duzzadó, tajtékot verő,
...

Vilcsek Béla – A költői mesterség

A költő, ha valóban az, nem szólhat másról, mint a mesterségről. Élete a szakmája, szakmája az élete. Számára minden tény, adat, eset és esemény, érzés vagy benyomás mesterségbeli kérdés. Minden addig és annyiban érdekes a számára, amíg és...