Eseménynaptár – szeptember

1973. IX. 2-án halt meg John Ronald Reuel Tolkien író
1813. IX. 3-án született báró Eötvös József író, az 1848-as első felelős
minisztérium vallás- és közoktatásügyi minisztere
1886. IX. 3-án halt meg Ivan Szergejevics...

Napló

Átadták a legmagasabb állami kitüntetéseket
Átadták az állami kitüntetéseket augusztus 20-a alkalmából. Az ünnepségen jelen volt a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke.

Százdi Sztakó Zsolt ver­sei

Ci­ni­kus kér­dés
Érc­be hint­ve íme múl­tunk di­cső­sé­ge,
sat­nyák nem­ze­dé­ke, bo­rulj le előt­te!
Múlt di­cső­sé­ge, je­len ko­pott csil­lo­gá­sa,
így vagy te is ne­kik csu­pán hit­vány má­sa.

Koncsol László – Csepp­ben a ten­ger

(Csáky Pál Har­ma­tos reg­ge­lek ál­mai cí­mű do­ku­men­tum­re­gényé­ről)
A könyv né­mi­leg rej­tett, be­lül­re vitt al­cí­me: Do­ku­men­tum­re­gény: egy ta­ní­tó éle­te 1968-ban és utá­na. A ta­ní­tó, Új­vá­ry Lász­ló, a könyv hő­se ma...