Napló

1923. V. 1-jén szü­le­tett Joseph Heller ame­ri­kai író
1978. V 2-án halt meg Aram Il­jics Hacsaturjan szov­jet-ör­mény ze­ne­szer­ző
1928. V...

Csehy Zol­tán ver­sei

Nottetempo
(Sylvano Bussotti szü­le­tés­nap­já­ra)

Ó, Bussotti, a leg­ál­mo­sabb, legálszentebb fa­un!
Nem tud­ni med­dig ér a szín­le­lés,
s tart-e de­rék­tól föl­fe­lé is! A Nottetempo