Eseménynaptár

1868. IV. 1-jén szü­le­tett Ed­mond Eugène Alexis Rostand fran­cia köl­tő, drá­ma­író
1868. IV. 1-jén szü­le­tett Ed­mond Rostand fran­cia drá­ma­író
1873. IV. 2-án szü­le­tett Szergej Vasziljevics Rahmanyinov orosz szár­ma­zá­sú...

Kopasz Katalin versei

tö­rött lé­lek
egy­szer csak ös­­sze­dől ben­ned min­den,
meg­pró­bá­lod hely­re­ál­lí­ta­ni a ren­det,
de nem megy!
elő­re­te­kin­tés! ta­lán, ami se­gít­het?!