A magyar irodalom történetei

Vendégkritika
A cím – Tisz­te­le­tet pa­ran­cso­ló mé­re­tű há­rom kö­tet. Fő­szer­kesz­tő­je Szegedy-Maszák Mi­hály, hoz­zá csat­la­koz­tak Ve­res And­rás­sal az élen Jankovits Lász­ló, Orlovszky Gé­za, Jeney Éva...