Gál Sándor: Kitágult nap 7.

Gál Sándor: Kitágult nap 7.

A legrövidebb éjszaka
Nyári napforduló – a legrövidebb éjszakával. Nicolini Sándor, egykori öreg vadászbarátom az évnek ezt az éjszakáját – még hetvenéves korában is! – mindig kint töltötte egy-egy vaddisznók látogatta...

Bolemant Lilla: Női mese I.

Bolemant Lilla: Női mese I.

Szenes Piroska: Csillag a homlokán*
Az irodalom neme
A 19–20. század fordulóján a feminizmus fellépésével, a nők társadalmi szerepének megváltoztatására irányuló törekvések az irodalomban is újult erővel...